Nasza historia

Dom Kultury "Stokłosy" istnieje od 1983 roku.

Ale wszystko zaczęło się wcześniej... W 1981 roku decyzją władz SBM Ursynów powołano 

Klub Młodych Rodziców w lokalu przy ul. Lachmana 2. Założycielką i pierwszym 

kierownikiem była Róża Audycka - Sierakowska. W kształtowaniu placówki, zwanej 

potocznie Klubikiem, aktywnie uczestniczyła Rada Rodziców.

Z inicjatywy malarki Marii Dziopak przy ul. Zamiany 16 powstaje Galeria U – Ośrodek 

Pracy 

Twórczej. Do 1997 roku Galeria U działa pod tym adresem, a następnie przenosi się do 

pomieszczeń na pierwszym piętrze Domu Kultury Stokłosy przy ul. Lachmana 5. W ciągu 

ponad trzydziestu lat swojej działalności, wpierw pod opieką Włodzimierza 

Dawidowicza 

a obecnie Barbary Bieleckiej-Woźniczko zorganizowała ok. 400 wystaw indywidualnych i 

zbiorowych.

W 2001 roku w budynku Domu Kultury Stokłosy rozpoczyna swoja działalność przeniesiona 

z ul. Braci Wagów 1 Czytelnia Naukowa. Od 2002 do 2015 roku kierownikiem placówki był 

pan Szczepan Nowak.


W chwili obecnej Dom Kultury Stokłosy prowadzi działalność edukacyjną, artystyczną i 

rozrywkową dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Dorocznie organizowane są cieszące 

się popularnością akcje Zima i Lato w Mieście dla dzieci. Działa tu również Klub 

Seniora.Dzięki funduszom dzielnicy Ursynów m.st Warszawy w placówce realizowane są 

liczne warsztaty z zakresu edukacji plastycznej i teatralnej, a takżeliczne wydarzenia 

estradowe w dwóch cieszących się niesłabnącą popularnością cyklach: "Autorskie 

Wieczory Satyryków" oraz "Ogrody Poezji". W przeciągu ostatniej dekady w ramach 

wymienionych cyklów na Stokłosach mieliśmy zaszczyt gościć takich artystów jak m.in.: 

Maciej Zembaty, Stan Borys, Katarzyna Groniec, Mieczysław Szcześniak, Kuba 

Sienkiewicz, Joanna Trzepiecińska, Halina Kunicka, Andrzej Jagodziński, Bogdan 

Hołownia, Mirosław Czyżykiewicz i wielu, wielu innych wybitnych polskich artystów.

Kierownika Domu Kultury Stokłosy jest  pan Witold Pizło
Poniżej kadr z serialu "Zmiennicy" Stanisława Barei. W tle widoczny Dom Kultury Stokłosy...